Info pořadatelům

Co vás bude zajímat…

Cena za produkci:

je závislá od délky produkce, typu akce, počtu lidí, velikosti prostoru pro ozvučení apod., nevybočuje z cen obvyklých na které jste zvyklí u ostatních kapel, zavolejte, na ceně se  dohodneme. Určitě však nehrajeme zdarma. Secvičit repertoár, pravidelně se zúčastňovat zkoušek, mít kvalitní hudební nástroje, to vše prostě něco stojí. Zakládáme si na kvalitě celé produkce a spokojenosti pořadatele i návštěvníků!

Technické podmínky:

jeviště oddělené od tanečního parketu, min. 4 x 6 m, na venkovních akcích nehrajeme na trávě, v písku či blátě, elektřina – min. 2 jištěné zásuvky, každá 230 V / 16 A, 1x stůl + 2 židle v sále pro zázemí ovládání zvuku (mix) a světel, 1x stůl + 6 židlí – zázemí pro muzikanty, co nejblíže k jevišti, občerstvení v závislosti od délky produkce + pivo, limo, víno, káva zdarma, přístup na jeviště min. 2 hodiny před začátkem akce, uvítáme 2 pomocníky (bedňáky) po příjezdu na místo a po skončení produkce na pomoc s transportem aparatury (pomocníci nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek).

Poplatky OSA:

Poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA) za vystoupení platí vždy pořadatel akce, přičemž je povinen hudební produkci ohlásit předem spolu s playlistem (seznam písní). On-line formulář k ohlášení hudební produkce a sazebníky (poplatky OSA). Rodinné oslavy (narozeniny, svatby apod.) jsou od poplatků OSA osvobozeny, protože se jedná o soukromou akci – toto si však vždy ověřte na stránkách www.osa.cz. Zde naleznete kalkulačku pro výpočet poplatků (taneční zábava, ples apod.). 

Rušení nočního klidu:

V případě, že by vaše akce omezovala stanovený noční klid*) vymezený obecně závaznou vyhláškou ve vaší obci, potom je pořadatel povinen požádat obec o výjimku pro tuto akci. Doporučujeme požádat v dostatečném předstihu, aby obec toto mohla zveřejnit na úřední desce. V žádosti musíte uvást název akce, datum a časové rozmezí (od-do).
*) Termín noční klid není zákonem konkrétně vymezen a závisí pouze na posouzení správního orgánu, zda došlo k porušení nočního klidu a vznikl přestupek. Zákonem rovněž není stanovena hladina intenzity hluku a při řešení stížností na rušení nočního klidu se zmíněná hladina ani neměří. (Zdroj: Deník veřejné správy, 11.10.2016)


Soubory ke stažení:

BAVÍ NÁS BAVIT VÁS!