Pozvánky a plakáty

Pakáty a pozvánky na naší zdi

Kde a kdy jsme hráli – výběr z pozvánek a plakátů…